Rekreacja

Informujemy wszystkich chętnych do skorzystania z usług naszej pływalni ,że zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawartych w REGULAMINIE PŁYWALNI.

Regulamin Pływalni dostępny jest na naszej stronie w zakładce  INFORMACJE-REGULAMINY.Poniżej  przedstawiamy wykaz dostępnych terminów pływania rekreacyjnego na naszej pływalni.

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszych usług .

WYKAZ TERMINÓW PŁYWANIA REKREACYJNEGO – wrzesień 2017 r.

dla posiadaczy KART FITPROFIT, MULTISPORT oraz wysyłających

SMS z OK SYSTEM i biletów jednorazowych

PONIEDZIAŁEK

6.15-7.00  tory 1-2

07.00-7.45 tory 1-2

08.00-8.45

08.45-9.30

09.30-10.15

10.15-11.00

11.00-14.00  Przerwa

14.00-14.45  tory 3-6

14.45-15.30 tory 3-6

15.30-16.15

16.15-17.00    tory 1-2

17.00-17.45    tory 1-2

17.45-18.30    tory 1-2

18.30-19.15

19.15-20.00

20.00-20.45

20.45-21.30

WTOREK

06.15-7.00        tory 1-2

07.00-7.45        tory 1-2

08.00-8.45

08.45-9.30

09.30-10.15

10.15-11.00

11.00-15.30  Przerwa

15.30-16.15

16.15-17.00    tory 1-2

17.00-17.45    tory 1-2

17.45-18.30    tory 1-2

18.30-19.15

19.15-20.00

20.00-20.45

20.45-21.30

ŚRODA

06.15-7.00        tory 1-2

07.00-7.45        tory 1-2

08.00-8.45

08.45-9.30

09.30-10.15

10.15-11.00

11.00-15.30  Przerwa

15.30-16.15

16.15-17.00    tory 1-2

17.00-17.45    tory 1-2

17.45-18.30    tory 1-2

18.30-19.15

19.15-20.00

20.00-20.45

20.45-21.30

CZWARTEK

06.15-7.00        tory 1-2

07.00-7.45        tory 1-2

08.00-8.45

08.45-9.30

09.30-10.15 – bez dnia 21.09 i 28.09 – odróbki studenckie

10.15-11.00 – bez dnia 21.09 i 28.09 – odróbki studenckie

11.00-11.45 – tylko w dniach 21.09. i 28.09.

11.45-12.30 – tylko w dniach 21.09. i 28.09.

11.00-15.30 Przerwa – w dniach 07.09 i 14.09

12.30-15.30 Przerwa – w dniach 21.09 i 28.09

15.30-16.15

16.15-17.00    tory 1-2

17.00-17.45    tory 1-2

17.45-18.30    tory 1-2

18.30-19.15

20.45-21.30

PIĄTEK

06.15-7.00        tory 1-2

07.00-7.45        tory 1-2

08.00-8.45

08.45-9.30

09.30-10.15

10.15-11.00

11.00-15.30  Przerwa

15.30-16.15    tory 1-2

16.15 – 17.00 tory 1-2

17.00-17.45    tory 1-2 – bez dnia 22.09.

17.45-18.30 – bez dnia 22.09.

18.30-19.15 – bez dnia 22.09.

19.15-20.00 – bez dnia 22.09.

20.00-20.45 – bez dnia 22.09.

20.45-21.30 – bez dnia 22.09.

SOBOTA – bez dnia 23.09

07.45-8.00 tory 1-2

08.30-9.15 tory 1-2

09.15-10.00 tory 1-2

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-13.45

14.00-14.45 tory 1,2,3,5,6

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-17.00

17.00-17.45

17.45-18.30

18.30-19.15

19.15-20.00

NIEDZIELA

07.45-8.30 – bez dnia 24.09

08.30-9.15 – bez dnia 24.09

09.15-10.00 – bez dnia 24.09

11.30-12.15 – bez dnia 24.09

12.15-13.00

13.00-13.45

14.00-14.45

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-17.00

17.00-17.45

17.45-18.30

18.30-19.15

19.15-20.00

20.00-20.45

20.45-21.30

___________________________________________________________

WYKAZ TERMINÓW PŁYWANIA REKREACYJNEGO

IV kwartał 2017 r. (październik – listopad – grudzień)

dla posiadaczy KART FITPROFIT, MULTISPORT oraz wysyłających

SMS z OK SYSTEM i biletów jednorazowych.

 PONIEDZIAŁEK

06.15-07.00 tory 1,2

07.00-07.45 tory 1,2

08.00-08.45

08.45-09.30

09.30-10.15 tory 4,5,6

10.15-11.00 tory 4,5,6

15.30-16.15 tory 4,5,6

20.00-20.45 tory 2,3,4,5,6

20.45-21.30 tory 2,3,4,5,6

WTOREK

 06.15-07.00 tory 1,2

 07.00-07.45 tory 1,2

 08.00-08.45

 08.45-09.30

 09.30-10.15

 10.15-11.00

 11.00-11,45 tory 4,5,6

 11.45-12,30 tory 4,5,6

20.45-21.30

ŚRODA

06.15-07.00 tory 1,2

07.00-07.45 tory 1,2

12.30-13.15

15,30-16,15 tory 2,3,4,5

20.00-20.45

CZWARTEK

06.15-07.00 tory 1,2

07.00-07.45 tory 1,2

11.00-11.45 tory 4,5,6

11.45-12.30 tory 4,5,6

12,30-13,15 tory 4,5,6

13.15-14.00 tory 4,5,6

14,00-14,45 tory 4,5,6

14.45-15.30 tory 4,5,6

15.30-16.15

16.15-17.00 tory 2,3,4,5,6

17.00-17.45 tory 2,3,4,5,6

17.45-18.30 tory 2,3,4,5,6

18.30-19.15 tory 3,4,5,6

PIĄTEK

06.15-07.00 tory 1,2

07.00-07.45 tory 1,2

15.30-16.15 tory 1,2

17.00-17.45 tor 2

18.30-19.15 tory 2,3,4,5,6

19.15-20.00 tory 2,3,4,5,6

20.45-21.30

 SOBOTA

07.45-08.30 tory 1,2

08.30-09.15 tory 1,2

09.15-10.00 tory 1,2

10.00-10.45 tory 2,3,4,5

10.45-11.30 tory 2,3,4

11.30-12.15 tory 2,3,4

12.15-13.00 tory 2,3,4,5

14.00-14.45 tory 2,3,5

 14.45-15.30 tory 2,3,4,5

 15.30-16.15 tory 2,3,4,5

 16.15-17.00 tory 2,3,4,5

 17.00-17.45 tory 2,3,4,5

 17.45-18.30 tory 2,3,4,5

 18.30-19.15 tory 2,3,4,5

 19.15-20.00 tory 2,3,4,5,6

 NIEDZIELA

 07.45-08.30

 08.30-09.15

 09.15-10.00

 11.30-12.15

 12.15-13.00

 13.00-13.45 tory 2,3,4,5

 14.00-14.45 tory 2,3,4,5

 14.45-15.30 tory 2,3,4

 15.30-16.15 tory 2,3,4,5

 16.15-17.00 tory 2,3,4,5

 17.00-17.45 tory 2,3,4,5

 17.45-18.30 tory 2,3,4,5

 18.30-19.15 tor 5

 19.15-20.00 tory 3,4

 20.45-21.30

Do pobrania:

Wykaz terminów IV kwartał 2017 – rekreacja-pływalnia na dzień: 20.09.2017 r.

______________________________________________________

CENY  BILETU  JEDNORAZOWEGO

STUDENCI I LICEALIŚCI UŁ :  od poniedziałku do piątku do 16.00 - 7 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy 9 zł

DZIECI, MŁODZIEŻ SZKOLNA, STUDENCI SPOZA UŁ:  od poniedziałku do piątku do 16.00 – 9 zł , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 12 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 - 9 zł , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 12 zł

EMERYCI I RENCIŚCI: od poniedziałku do piątku do 16.00 - 9 zł , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy- 14 zł

POZOSTALI UCZESTNICY: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 11 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 14 zł

CENY  1 wejścia  W KARNETACH  IMIENNYCH  ( na określony dzień i godzinę)

STUDENCI I LICEALIŚCI UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 6 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 7 zł

DZIECI, MŁODZIEŻ SZKOLNA, STUDENCI SPOZA UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 - 8 zł , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 10 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku do 16.00 - 8 zł , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 10 zł

EMERYCI I RENCIŚCI: od poniedziałku do piątku do 16.00 – 8 zł , po 16.00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 12 zł

POZOSTALI UCZESTNICY: od poniedziałku do piątku do 16.00 - 10 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 12 zł

CENY 1 wejścia W KARNETACH  NA OKAZICIELA :(10-wejść)

STUDENCI I LICEALIŚCI UŁ: od poniedziałku do piątku i weekendy -8 zł

DZIECI, MŁODZIEŻ SZKOLNA, STUDENCI SPOZA UŁ: od poniedziałku do piątku i weekendy - 11 zł

PRACOWNICY UŁ : od poniedziałku do piątku i weekendy – 11 zł  

POZOSTAŁE OSOBY : od poniedziałku do piątku i weekendy – 13 zł

_____________________________________________________________________________________________________________________

Z zajęć na PŁYWALNI, we wszystkich udostępnionych terminach dla pływania rekreacyjnego, mogą korzystać:

  1. Posiadacze kart FitProfit (wydanych przez firmę VanityStyle),
  2. Osoby wysyłające sms z OKSYSTEMS,
  3. Posiadacze kart MULTISPORT (wydane przez firmę BENEFIT SYSTEMS).

UWAGA!!!  BILETY WEJŚCIOWE NA PŁYWALNIĘ dla posiadaczy  KART FitProfit, MultiSport i  dla osób wysyłających sms z OK SYTETMS są wydawane w

PORTIERNI lub w sekretariacie CWFiS po okazaniu ważnej karty i dowodu tożsamości.

_________________________________________________________________________________________________

Aby korzystać cyklicznie i bez problemów z usług pływalni,  należy wykupić  jeden  z poniżej podanych rodzajów karnetów: 

1. KARNET KWARTALNY na minimum 10 kolejnych wejść na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę w danym kwartale kalendarzowym.

     W ramach tego karnetu jego posiadacz otrzymuje dodatkowo :

     - BEZPŁATNE JEDNO wejście na pływalnię, które może wykorzystać w okresie ważności wykupionego karnetu i po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem Centrum, patrz  poniżej zasady ODRÓBEK

     - Możliwość odrobienia TRZECH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są, patrz  poniżej zasady ODRÓBEK

2. KARNET DWUMIESIĘCZNY na minimum 7 kolejnych wejść na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę w danym kwartale kalendarzowym.

    W ramach tego karnetu jego posiadacz ma możliwość odrobienia DWÓCH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są poniżej.

3. KARNET MIESIĘCZNY - na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę.

     Posiadacz tego karnetu NIE MA MOŻLIWOŚCI odrobienia niewykorzystanego wydrukowanego w karnecie terminu pływania. Dopuszcza się tylko możliwość PRZEŁOŻENIA jednego wyznaczonego terminu pływania. NALEŻY  to uczynić co najmniej na JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ przed wyznaczonym na karnecie terminem. Zasady postępowania umieszczone są poniżej.

4. KARNET  NA OKAZICIELA – na 10 wejść w kwartale kalendarzowym. Posiadacz tego karnetu ma możliwość wyboru godziny i dnia pływania z udostępnionej na każdy dzień oferty .

Istnieje też  możliwość  kupienia  BILETU JEDNORAZOWEGO,  gdy nie są sprzedane wszystkie karnety na wybrany dzień tygodnia i określoną godzinę.

  Zakupu dokonujemy w SEKRETARIACIE lub w PORTIERNI.

UWAGA!!! Nie ma możliwości odrabiania  nie wykorzystanego biletu jednorazowego.

____________________________________________________________________________________________

PROSIMY szczególnie posiadaczy karnetów kwartalnych, aby w PRZYPADKACH DŁUGOTRWAŁEJ choroby, wyjazdów służbowych lub innych przyczyn o  KONTAKT z
SEKRETARIATEM CWFiS w celu uzgodnienia zasad dalszego korzystania z karnetu.

PROSIMY NIE ODKŁADAĆ niewykorzystanych terminów pływania na ostatnie dni ważności karnetu.

_____________________________________________________________________________________

Zasady postępowania w przypadku ODRÓBEK dla posiadaczy karnetów, którzy z różnych przyczyn nie wykorzystali opłaconego wejścia na pływalnię

  1. Gdy pojawił się w naszym karnecie niewykorzystany termin pływania, a rodzaj wykupionego karnetu nam to gwarantuje, najlepiej odwiedzić naszą stronę internetową i zapoznać się z informacją o możliwościach tzw. odróbek w danym miesiącu . Informacje o terminach odróbek można uzyskać w Sekretariacie CWFiS, a także są wywieszone na tablicach informacyjnych na terenie pływalni.
  2. Gdy dokonaliśmy już wstępnego wyboru terminu, który nam odpowiada, NALEŻY UZGODNIĆ JEGO WYKORZYSTANIE z Sekretariatem Centrum. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail: cwfis@uni.lodz.pl)) lub osobiście .
  3.  NALEŻY PAMIĘTAĆ, że terminy odróbek, z uwagi na różnice cenowe wejść , MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z TERMINAMI w WYKUPIONYM KARNECIE , tzn. karnet wykupiony w przedziale czasowym w godz.7.00-15.30, ma możliwość odróbki w tym samym czasie. Zmiana czasu odróbki wymaga dopłaty wynikającej z różnicy cen wejść w karnecie.
  4. Możliwości odróbek lub dodatkowych wejść mogą być zrealizowane TYLKO I WYŁĄCZNIE w czasie ważności karnetu.
  5. Należy pamiętać, że przestrzeganie tych zasad pozwoli każdemu z Państwa BEZPROBLEMOWO odrobić zaległości, które mogą się pojawić w trakcie korzystania z naszej pływalni.
  6. Należy pamiętać, żeby niewykorzystane wejścia z karnetów 2-miesięcznych i kwartalnych wykorzystać do końca ważności karnetu, czyli do końca danego kwartału na który został wykupiony.

Powyższe zasady  NIE DOTYCZĄ użytkowników pływalni, którzy kupili karnety za pośrednictwem swoich zakładów pracy.