Rekreacja

UWAGA!!! W miesiącu: LIPCU i SIERPNIU br. PŁYWALNIA JEST NIECZYNNA.

Zapraszamy od 04.09.2017 r.

_____________________________________________________________________

CENY  BILETU  JEDNORAZOWEGO

STUDENT UŁ  :  od poniedziałku do piątku do 16,00 - 7 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy 9 zł

STUDENCI INNYCH UCZELNI,
MŁODZIEŻ SZKOLNA,DZIECI: od poniedziałku do piątku do 16,00 – 9 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 12 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku do 16,00 - 9 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 12 zł

EMERYCI I RENCIŚCI: od poniedziałku do piątku do 16,00 - 9 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy- 14 zł

POZOSTALI UCZESTNICY: od poniedziałku do piątku do 16,00 – 11 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 14 zł

CENY  1 wejścia  W KARNETACH  IMIENNYCH  ( na określony dzień i godzinę)

STUDENCI UŁ: od poniedziałku do piątku do 16,00 – 6 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 7 zł

STUDENCI INNYCH UCZELNI,
MŁODZIEŻ SZKOLNA,DZIECI: od poniedziałku do piątku do 16,00 - 8 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 10 zł

PRACOWNICY UŁ: od poniedziałku do piątku do 16,00 - 8 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy - 10 zł

EMERYCI I RENCIŚCI: od poniedziałku do piątku do 16,00 – 8 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 12 zł

POZOSTALI UCZESTNICY: od poniedziałku do piątku do 16,00 - 10 zł , po 16,00 od poniedziałku do piątku i weekendy – 12 zł

CENY 1 wejścia W KARNETACH  NA OKAZICIELA :(10-wejść)

STUDENCI UŁ:  od poniedziałku do piątku i weekendy -8 zł

STUDENCI INNYCH UCZELNI,
MŁODZIEŻ SZKOLNA,DZIECI: od poniedziałku do piątku i weekendy - 11 zł

PRACOWNICY UŁ : od poniedziałku do piątku i weekendy – 11 zł  

POZOSTAŁE OSOBY : od poniedziałku do piątku i weekendy – 13 zł

_____________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA dla posiadaczy KART WEJŚCIOWYCH do ośrodków rekreacyjno-sportowych

1.Posiadacze kart FitProfit (wydanych przez firmę VanityStyle) i osoby wysyłajace sms z OKSYSTEMS, a także klienci posiadający karty MULTISPORT (wydane przez firmę BENEFIT SYSTEMS)

mogą korzystać z pływalni w we wszystkie udostępnione terminy dla pływania rekreacyjnego.

UWAGA!!!  BILETY WEJŚCIOWE NA PŁYWALNIĘ DLA posiadaczy  KART FitProfit i MultiSport i  dla osób wysyłających sms z OK SYTETMS są wydawane w

PORTIERNI lub w sekretariacie CWFiS po okazaniu ważnej karty i dowodu tożsamości.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Dla przybliżenia wszystkim zainteresowanym walorów naszej pływalni podamy kilka niezbędnych informacji o niej. Prosimy również o odwiedzenie naszej galerii zdjęć .

Proponujemy także zapoznać się z formami sprzedaży naszych usług  jakie proponuje dla naszych klientów w celu skorzystania  z naszej pływalnia

Wymiary pływalni :

  • Długość – 25 m
  • Szerokość – 16 m
  • Głębokość – 1,8 – 2,2 m
  • Pływalnia nasza ,   posiada atest Polskiego Związku Pływackiego , pozwalający na  przeprowadzanie zawodów pływackich , a wyniki uzyskiwane w trakcie tych zawodów  są uznawane przez wszystkie organizacje pływackie.

Pływalnia podzielona jest na 6 torów, z tego cztery wewnętrzne tory o szerokości 2,5 m każdy, a dwa tory skrajne o szerokości 3 m każdy, co umożliwia bezkolizyjne pływanie,

uczestnikom o różnym stopniu zaawansowania umiejętności pływackich.

  • Temperatura wody – 27-28oC
  • Temperatura powietrza – 28-29oC

Pływalnia posiada w pełni zautomatyzowaną stację uzdatniania wody, której parametry odpowiadają standardom europejskim.

Obiekt nasz posiada też widownię, na poziomie galerii, na około 150 miejsc, z której można obserwować przebieg zawodów.

Na terenie naszego Centrum znajduje się też bufet, z którego rozciąga się wspaniały widok, zarówno na pływalnię, jak i na halę sportową.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Aby korzystać cyklicznie i bez problemów z usług naszej pływalni z naszej pływalni,  należy wykupić  jeden  z poniżej podanych rodzajów karnetów: 

1. KARNET KWARTALNY na minimum 10 kolejnych wejść , na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę w danym kwartale kalendarzowym.

W ramach tego karnetu jego posiadacz otrzymuje dodatkowo :

BEZPŁATNE JEDNO wejście na pływalnię , które może wykorzystać w okresie ważności

wykupionego karnetu, i po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem Centrum patrz hasło

ODRÓBKI

Możliwość tzw. odrobienia TRZECH niewykorzystanych wejść na pływalnie z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są – patrz hasło ODRÓBKI

2. KARNET DWUMIESIĘCZNY na minimum 7 kolejnych wejść , na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę w danym kwartale kalendarzowym.

W ramach tego karnetu jego posiadacz ma możliwość tzw. odrobienia DWÓCH niewykorzystanych wejść na pływalnię z wydrukowanych na karnecie terminów pływania. Zasady postępowania w takich przypadkach umieszczone są patrz hasło ODRÓBKI

3. KARNET MIESIĘCZNY - na wybrany dzień tygodnia i stałą określoną godzinę. Karnet obejmuje

wszystkie dni tygodnia w miesiącu

Posiadacz tego karnetu NIE MA MOŻLIWOŚCI tzw. odrobienia niewykorzystanego wydrukowanego w karnecie terminu pływania. Dopuszcza się tylko możliwość PRZEŁOŻENIA jednego wyznaczonego terminu pływania . NALEŻY to uczynić co najmniej na JEDEN DZIEŃ WCZEŚNIEJ przed wyznaczonym na karnecie terminem. Zasady postępowania w tym przypadku patrz hasło ODRÓBKI

4. KARNET  NA OKAZICIELA – na minimum 10 wejść w kwartale kalendarzowym.Posiadacz tego karnetu ma możliwość wyboru godziny i dnia pływania,  z udostępnionej na każdy dzień oferty .

Istnieje też  możliwość  kupienia  BILETU  JEDNORAZOWEGO ,  gdy nie są sprzedane wszystkie karnety na wybrany dzień tygodnia i określoną godzinę.

  Zakupu dokonujemy w SEKRETARICIE , a gdy Sekretariat jest nieczynny  bilet możemy kupić w  PORTIERNI.

UWAGA!!! Nie ma możliwości tzw. odrabiania  nie wykorzystanego biletu jednorazowego.

____________________________________________________________________________________________

PROSIMY również , szczególnie posiadaczy karnetów kwartalnych , aby w PRZYPADKACH DŁUGOTRWAŁEJ choroby lub wyjazdów  służbowych lub innych przyczyn i o  SKONTAKTOWANIE się z
z   SEKRETARIATEM CWFiS , w celu uzgodnienia zasad dalszego korzystania z karnetu.

PROSIMY RÓWNIEŻ NIE ODKŁADAĆ niewykorzystanych terminów pływania na ostatnie dni ważności karnetu.

_____________________________________________________________________________________

Dla posiadaczy karnetów , którzy z różnych przyczyn nie zdołali wykorzystać , swojego opłaconego wejścia na pływalnie ,  podajemy zasady postępowania w przypadku tzw. ODRÓBEK
1. Gdy pojawił się w naszym karnecie niewykorzystany termin pływania , a rodzaj wykupionego karnetu nam to gwarantuje, najlepiej odwiedzić naszą stronę internetową i zapoznać się z informacją o możliwościach tzw. odróbek w danym miesiącu . Informacje o terminach odróbek wywieszone są też na tablicach informacyjnych na terenie pływalni lub uzyskać je można dzwoniąc do Sekretariatu Centrum .

2. Gdy dokonaliśmy już wstępnego wyboru terminu który nam odpowiada NALEŻY UZGODNIĆ JEGO WYKORZYSTANIE z Sekretariatem Centrum. Można to zrobić telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście .

3. NALEŻY PAMIĘTAĆ , że terminy tzw. odróbek , z uwagi na różnice cenowe wejść , MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z TERMINAMI w WYKUPIONYM KARNECIE , tzn. karnet wykupiony w przedziale czasowym w godz.7.00-15,30 , nie ma możliwość odróbki w tym samym czasie. Zmiana czasu odróbki wymagały by uiszczenia dopłaty wynikającej z różnicy cen wejść w karnecie.

4. Możliwości odróbek lub tzw. dodatkowych wejść mogą być zrealizowane TYLKO I WYŁĄCZNIE w czasie ważności karnetu.

5. Należy pamiętać , że przestrzeganie tych zasad pozwoli każdemu z Państwa BEZPROBLEMOWO odrobić zaległości. , które mogą się pojawić w trakcie korzystania z naszej pływalni.

6. Należy pamiętać żeby niewykorzystane wejścia z karnetów 2-miesięcznych i kwartalnych wykorzystać do końca ważności karnetu, czyli do końca danego kwartału na który został wykupiony.

Powyższe zasady  NIE DOTYCZĄ użytkowników pływalni,   którzy kupili karnety za pośrednictwem swoich zakładów pracy.