Joga

______________________________________________________________________________________________

CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO zaprasza  na zajęcia  z  JOGI

Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody:

- jogi akademickiej

- Hatha-Jogi według B.K.S.Lyengara

Ćwiczenia, które proponujemy nastawione są na potrzeby osób mieszkających w miastach(ciągły pośpiech i stres) oraz pracujących w niewygodnych pozycjach.

Podczas naszych zajęć dużo uwagi zwracamy na poprawienie postawy ciała , na umiejętność jego rozluźniania oraz kontroli oddechu.

Postaramy się aby na zajęciach każdy znalazł coś dla siebie , aby ćwiczenia przez nas zaproponowane sprawiały ćwiczącym radość i odrywały każdego z nas od codziennych problemów.

Zajęcia rekreacyjne z JOGI w roku akademickim 2016/2017  już się skończyły. Zapraszamy  w nowym roku akademickim 2017/2018,  od października. Terminy będą podane w późniejszym czasie.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Ceny jednego wejścia w ramach karnetu miesięcznego wynoszą:

Młodzięż szkolna ,studenci i prac.UŁ - 16 zł
Pozostali uczestnicy - 20 zł

Karnet wykupujemy co najmniej na 3 zajęcia (karnet miesięczny).

Istnieje możliwość wykupienia  biletu jednorazowego, który droższy jest  o 2 zł od ceny wejść w karnecie.

__________________________________________________________________________________________________

Bezpośrednio przed zajęciami w PORTIERNI lub w SEKRETARIACIE  naszego ośrodka można wykupić bilety jednorazowe.

___________________________________________________________________________________________________

Z zajęć tych korzystać mogą również  posiadacze kart   OK.SYSTEMS  oraz

posiadacze karty ABSOLWENTA UŁ  po  wykupieniu karnetu w Sekretariacie Centrum. Wykreślane są wtedy z karnetu jednorazowo 2 zajęcia.

 

Reply